Priser och regler

Priser

Priser gällande från 10 september 2023
Senior 45 min
220 kr per lektion 
Junior  45 min  
200 kr per lektion.
Barngrupper 30 min
160kr
Prova på ridning för barn
bokas till varje tillfälle och betalas kontant. 130 kr

 

Regler

Betalning

  • En gång i månaden emot faktura. Fakturan kommer att skickas till angiven mailadress.
  • Om man önskar få den via vanlig post tillkommer en kostnad på 30 kr .
  • Vid påminnelse tillkommer en extra avgift på 50 kr.
  • Efter två påminnelser skickas fakturan vidare till Lindorff.

Ekonomifrågor hänvisas till bokning@vedbande.nu

Återbud

Anmäl återbud senast 12.00 samma dag via SMS för att ridningen ska vara igenridningsbar.
070 – 552 52 89.

Igenridningsregler

Om du missar din ridlektion så kan du ”rida igen” den under dessa förutsättningar:

  • Om du lämnar återbud senast kl 12:00 samma dag.
  • Anmäl återbud till endast gärna sms 070- 552 52 89 Har du rätt att ”rida igen” och likvärdig grupp i mån av plats Lediga platser till ”rida igen” bokar anslagstavlan där det finns schema. Anmälan är bindande, om du inte rider så bokas den som du har ridit. Alla igenridning sker under gällande termin.

Om du av medicinsk anledning inte kan rida så får du dina pengar tillbaka, efter att du har lämnat läkarintyg till kontoret.

Försäkrad under din ridning

Du är försäkrad genom Dina försäkringar och Agria incident när du rider hos oss. Detta ingår i lektionspriset.

Uppsägning av plats

5 veckors ridveckor från datumet då det skriftligen sägs upp bokning@vedbande.nu